فرهنگی سیاسی اجتماعی
فرهنگی سیاسی اجتماعی
درباره وبلاگ

امراله علیزاده t:09144523741
این وب مخصوص فخرآباد است .از آنجائی که هر تک تک هم شهریهای خود را دوست دارم و کودکی خود را که علاقه خاصی به گذشته ام دارم با آنان سپری کرده ام لذا عمدتا با طنز و شوخی با آن در تماسم و بدین گونه ارتباط بر قرار میکنم . لذا از فخرآباد هرکس هرچیزی به نظرش برسد و تقاضا داشته باشد یا انتقاد نماید با جان و دل در محضر عزیزان خواهم بود . آرزوی خوشوقتی و خوشوقتی بر عموم انسانها خصوصا فخرآبادیها و فخرآبادیهای مقیم همه جا .